pieds shiatsu

Tag : cruralgie

ACTU : Shiatsu gratuit au Vélodrome le 8 mars !

ACTU : Shiatsu gratuit au Vélodrome le 8 mars !

Le 8 mars 2017 à Bordeaux, c’est Baptême de piste & Bien-être au Vélodrome de Bordeaux ! Recevez un Shiatsu gratuitement le 8 mars 2017 au Vélodrome de Bordeaux !

Continue reading